VovoxproaudioQuestions

Frågor & Svar

Det som skiljer VOVOX® ljudledare från andra kablar?

 A) Begreppet
VOVOX® ljudledare, design och produktion är huvudsakligen baserade på materialvetenskap och inte elektroteknik.

B) Målet
VOVOX eftersträvar en ren signalöverföring som inte förlorar information under processen. Detta mål kan inte uppnås genom att vidta åtgärder som påverkar ljudet för specifika applikationer, t.ex. genom att erbjuda en speciell typ av kabel för ett visst instrument eller musikstil. Resultatet av dessa åtgärder verkar bara vara en förbättring, eftersom de aldrig kommer att bidra till att nå målet om en oförändrad signalöverföring. Alla åtgärder som VOVOX gör har endast ett syfte: att ta bort hinder på vägen att uppnå ett felfritt signalflöde.

C) Det tekniska genomförandet
VOVOX® ljudledare skiljer sig åt i olika aspekter från konventionella kablar. Medan vissa av dessa skillnader är uppenbara är andra dolda och förblir företagets affärshemligheter.

Solida ledare: Ledare tillverkade av solida ledningar
Hög renhet, högteknologisk plast
Inga mjukgörare
Ingen PVC plast
Inga färgpigment
Användning av en extra ledare för jord, som har samma höga kvalitet som signalledarna
Ovanligt stora mellanrum mellan ledarna

Har VOVOX® kablar en optimal riktningsväg? Hur kan jag känna igen korrekt riktning?
Ja, det finns en optimal riktning. Rätt riktning visas av VOVOX® etiketten. För att få bästa resultat, anslut änden av kabeln med VOVOX® etiketten i signalmottagaren.

Om du visualiserar signalflödet som en pil, är etiketten placerad vid spetsen av pilen.

vovox-cable-direction

I vilka fall är det bättre att använda skärmade än icke – skärmade kablar?
Man måste vara medveten om att skärmade kablar är att kompromissa en del på ljudkvaliteten. Därför ser vi på skärmen som ett nödvändigt ont. Generellt sett, föreslår vi att du använder ”protect” kablar för tillämpningar där störningar annars skulle orsaka problem. I alla andra fall bör de icke skärmade ”direct” kablarna rekommenderas.

Protect S ljudledare:
Skärmade, balanserade kablar för situationer där absolut ingen risk för störningar kan riskeras, t.ex. för konserter eller liveinspelningar.

Direct S ljudledare:
För balanserade signaler i studion

Protect A ljudledare:
Obalanserad kabel för musikinstrument, dessa är alltid oskärmade.

Högtalarkablar:
På grund av den höga signalnivån, behöver dom vanligtvis inte vara skärmade.

Hur ska VOVOX® ljudledare behandlas för att nå sin maximala livslängd?

VOVOX kablar är robusta. Trots detta rekommenderas att hantera dem med viss försiktighet:

Att du inte viker eller knyter kabeln

Försök att undvika en mycket liten böjningsradie

Det rekommenderas inte att linda kabeln runt en armbåge(som elektriker ibland gör ): Detta kan förstöra kabeln över tid. Dessutom innebär detta att en ordnad spole som kabeln blir vriden och kommer att försöka frigöra sig från denna position.

Välja vilken typ av kontakt som passar dig bäst noga: Med hjälp av en 90° rät vinkel plugg kommer ofta minska mekanisk påfrestning på instrumentet liksom på kabeln. Och det bidrar till längre livslängd både på kabel och jack.

Hur stor är påverkan av kabelns längd på ljudkvaliteten?

Även om denna fråga verkar vara enkel, är det ganska komplicerat att ge ett svar som är rätt i alla fall. Här är lite allmän information:

I fallet med passiva högtalarkablar, är påverkan av längden ganska stor. Ju längre kabel, desto större förlust på ljudkvaliteten.

När det gäller instrument och patchkablar, är påverkan av längden märkbar.

I fallet med signalkablar, är påverkan lite mindre, men ändå klart märkbar .

I fallet med balanserade kablar, är påverkan av längden relativt liten.

När det gäller digitala kablar, från en viss längd och framåt, felfrekvensen ökar och transmissionen blir osäker. Emellertid är den kritiska längden beroende på olika faktorer och är därför svår att beteckna globalt.

Hur lång är garantitiden?

VOVOX ger en garanti på 3 år. I normalfallet repareras defekta kablar, i undantagsfall ersätts de.
Ingen garanti lämnas för fel som beror på felaktigt användning.

Finns det någon mening med att byta ut en kabel med en VOVOX® ljudledare i en kedja av standardkablar?

 Ljudkvaliteten som uppnås är summan av de olika delar som ingår i ljudkedjan. När det gäller en kedja av kablar, är det fel att tro att kablarna med den sämsta kvaliteten kommer att utgöra en ”flaskhals” som begränsar alla andra kablar. Faktum är att alla delar bidrar till slutresultatet till en viss grad. Därför är det möjligt att uppnå en gradvis förbättring med varje ersatt kabel i en kedja.

 

Comments are closed.